Upozorňujeme, že Krajské školské úrady boli zrušené! Na tejto stránke poskytujeme informácie o školstve v regióne Košice.
Vzdelávaniu sa treba intenzívne venovať, pretože hrá v živote človeka nezastupiteľnú úlohu...